Kundtjänst i fokus 26-27 april 2017

Westmanska palatset
Holländargatan 17, Stockholm

Hur gör du kundupplevelse lättare? Teknik och ledarskap

Vad kan du ta med dig från årets konferens?
 • Virtual Reality för kommunikation och utbildning
 • Förenkla för dina kunder - Effortless Experience – genom proaktivitet och timing, tillgänglighet och enkla processer
 • Kompetens och engagemang som kritiska framgångsfaktorer
 • Integrera selfservice, webb och assisterad service
 • Ledarskapet som nyckel till nöjda medarbetare och kunder
Välkommen till årets mötesplats för nätverkande för dig inom kundtjänst på företag, kommuner och myndigheter.
Du få ta del av erfarenheter från praktikfall och experter på kundmötet som du kan använda i din kundtjänst.
Praktikfall
 • Ving
 • Dagens Nyheter - Integrera selfservice och assisterad service
 • Bolagsverket
 • Avtal 24 - Digitala juridiktjänster
 • Botkyrka kommun - Digitala tjänster och kundservice
 • AFA Försäkring - Rekrytera och motivera dina medarbetare
 • Grolls Arbetskläder - Bygg kvalitet i kundtjänst för nöjda kunder
Du får även träffa talare från:
 • VRSVERIGE - nya upplevelser för dina kunder i Virtual Reality
 • Bita Service Management - Omvärlsdbevakning för strategiska beslut
Lyft kundservice till en ännu högre nivå. Använd VR och ny teknik för att skapa nya upplevelser. Möt kunderna med effektiva processer, självbetjäning och motiverade medarbetare. Skapa en kundtjänst som ger ökat kundvärde. Anta utmaningen att bli kundtjänsten som driver affärsprocessen i företaget.
Träffa kollegor i branschen, utbyt erfarenheter och utöka ditt nätverk! Boka in datumen i april redan nu.
Deltagarpris 9 990 kr exkl moms
Medlemspris CCI/SSI 10 % rabatt
Välkommen till konferensen den 26-27 april i Stockholm!
Lars-Ola Lundqvist
Konferensansvarig CCI Kundtjänst i fokus 2017